Servicii

CONSULTANTA MEDIU

CONSILIERE IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

  • Externalizare servicii de mediu

Pentru ca societatea dumneavoastra sa isi desfasoare activitatea in  conformitate cu  cerintele legislatiei privind protectia mediului va putem oferi urmatoarele servicii:

· Gestiunea deseurilor –Conform prevederilor Legii nr. 211/2011 orice societate comerciala are obligatia de a tine evidenta deseurilor generate prin activitatea sa. Aceasta sarcina poate fi indeplinita numai de catre personal calificat. Noi dispunem de personal calificat pentru a desfasura aceasta activitate.

· Gestiunea ambalajelor –  Legea nr. 249/2015 impune anumite obligatii ale operatorilor care utilizeaza in activitatea  lor ambalaje. Va putem acorda consultanta in ce priveste evidenta ambalajelor puse pe piata, a celor intrate odata cu marfa importata, trasabilitatea acestora, gestionarea relatiei cu OIREP (fostele OTR-uri), raportarea si transmiterea datelor catre AFM si catre autoritatea competenta de protectia mediului.

· Gestiunea substantelor periculoase –Exista in vigoare o serie de prevederi nationale si europene cu privire la substantele periculoase. Suntem cei care va pot ajuta cu privire la identificarea acestei categorii de substante, intocmirea registrului substantelor periculoase, modalitatea de gestionare a acestora si a ambalajelor rezultate dupa utilizarea lor, raportarile cerute de autoritatea pentru protectia mediului.

· Intocmirea  raportelor anuale de mediu, a altor raportari solicitate de autoritatile competente de mediu,  cerute de legislatia in vigoare sau de autorizatiile de mediu pe care le detineti.

· Consultanta privind monitorizarea factorilor de mediu –In cadrul autorizatiilor de mediu pe care le detineti sunt prevazute obligatii privind monitorizarea factorilor de mediu. Noi pastram legatura cu laboratoare acreditate RENAR  care pot realiza analizele de mediu necesare . Va informam cu privire la masurile pe care le puteti aplica pentru a va desfasura activitatea fara a perturba factorii de mediu si a functiona in conditiile prevazute de autorizatie si de legislatia in vigoare .

· Elaborarea Planului de prevenire a poluarilor accidentale si a altor planuri si programe stabilite de autorizatia de mediu si cea de gospodarire a apelor.

  • Intocmire studii de mediu

In timpul dezvoltarii unor proiecte sau pentru obtinerea autorizatiei de mediu in vederea desfasurarii activitatii va sunt solicitate de catre autoritatile competente de mediu diferite studii si documentatii specifice intocmite de experti atestati. Va putem ajuta prin:

· Elaborarea unor studii de mediu (Bilant de mediu,  Raport de evaluare adecvata , Raport privind impactul asupra mediului, Raport de mediu)de catre un expert  atestat ( numar de inregistrare in Registrul expertilor care elaboreaza studii de mediu – R/11030/14.08.2020).

· Intocmirea fisei de prezentare,  memoriilor conform legislatiei in vigoare.

  • Consultanta implementarea sistemelor de management de mediu

Daca doriti sa va imbunatatiti imaginea, sa garantati clientilor si autoritatilor ca va numarati printre cei cu grija pentru mediului inconjurator, daca doriti sa reduceti cat mai mult  impactul negativ al activitatii societatii dumneavoastra asupra mediului si, nu in ultimul rand, sa va reduceti costurile, va putem asigura urmatoarele servicii:

· Asistenta cu privire la implementarea unui sistem de management de mediu conform cerintelor SR EN ISO 14001:2015.

· Elaborarea de proceduri si instructiuni privind managementul de mediu.

  • Audituri interne privind conformarea la cerintele legate de protectia mediului

Aveti implementat un sistem de management al mediului, va pregatiti sa il implementati sau vreti sa fiti oricand pregatiti pentru controalele Garzii de Mediu. Va putem ajuta cu asistenta prin :

· Realizarea auditurilor interne legate de cerintele de mediu in vederea verificarii gradului de conformare la cerintele legislatiei privind protectia mediului sau a cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2015.

CONSILIERE IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII SI AL SIGURANTEI ALIMENTELOR

  • Consultanta privind implementarea sistemelor de siguranta a alimentelor, inclusiv HACCP

Ca operatori in industria alimentara, va doriti sa evitati orice incident legat de siguranta alimentului, sa evitati neplacerile legate de retrageri, rechemari sau sanctionarea datorita  unor neconformitati constatate de autoritatile competente sanitar veterinare sau de protectia consumatorilor in timpul controalelor.  Serviciile noastre includ:

· Asistenta in legatura cu implementarea Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP)- conform legislatiei europene si nationale documentarea si aplicarea unui sistem HACCP este una din obligatiile operatorilor din industria alimentara pe intreg lantul de productie, transport si distributie. Detinem expertiza necesara pentru a va ajuta sa va conformati acestei cerinte.

· Asistenta privind implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentului conform cerintelor standardului ISO 22000:2018

· Elaborarea de proceduri si instructiuni privind sistemul de management al sigurantei alimentelor

 

  • Consultanta privind implementarea sistemelor de management al calitatii

Va doriti sa imbunatatiti imaginea firmei, sa cresteti eficienta generala a acesteia si ati hotarat sa implementati un sistem de management al calitatii, va putem oferi :

· Asistenta pentru implementarea sistemelor de management al calitatii conform cerintelor SR EN ISO 9001:2015

OBTINERE AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

  • Obtinerea autorizatiei de mediu, precum si a avizelor si acordurilor necesare pentru dezvoltarea proiectelor

Pentru desfasurarea anumitor activitati este necesara obtinerea unei autorizatii de mediu sau chiar a unei autorizatii integrate de mediu.

In cazul in care vreti sa demarati un proiect, vi se solicita punctul de vedere al autoritatii competente  de protectia mediului.

Va putem sprijini cu :

· Asistenta in parcurgerea tuturor  etapelor prevazute de legislatia in vigoare pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau, dupa caz, a autorizatiei integrate de mediu

· Asistenta in vederea obtinerii avizului de mediu, a acordului de mediu pentru dezvoltarea proiectelor

  • Obtinerea autorizatiei sanitar-veterinare

Ati aflat ca activitatea dumneavoastra necesita autorizarea din punct de vedere al legislatiei sanitar-veterinare? Serviciile noastre includ :

· Asistenta in vederea obtinerii autorizatiei sanitar-veterinare, inclusiv intocmirea documentatiei specifice.