• 04.03.2021 A fost publicat Regulamentul  (UE) 2021/382  al Comisiei Europene din 3 martie 2021 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare în ceea ce privește gestionarea alergenilor alimentari, redistribuirea alimentelor și cultura siguranței alimentare. 

Acesta actualizeaza Regulamentul nr. 852/2004 cu prevederi referitoare la alergenii alimentari, conditiile privind redistribuirea (donarea) alimentelor si la cultura sigurantei alimentelor, asa cum sunt recomandate in Codul de practică privind gestionarea alergenilor alimentari destinat operatorilor din sectorul alimentar (CXC 80-2020), in standardul global privind principiile generale ale igienei alimentelor (General Principles of Food Hygiene-CXC 1-1969, revizuit in 2020) si sustinute in avizele stiintifice cu privire la  alergenii alimentari si donarea alimentelor, dar si in strategia „from farm to fork”a Comisiei Europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *